Astrid - Obrt za knjigovodstvene usluge

Obrt za knjigovodstvene usluge Astrid osnovan je 10.12.2014. godine s namjenom pružanja knjigovodstvenih usluga i pisanja poslovnih planova poduzećima, samostalnim djelatnostima (obrtima) i fizičkim osobama (građanima).

Osnivač i vlasnica je Astrid Bezmalinović, koja je ujedno i zaposlenik obrta. Završila je diplomski sveučilišni studij (poslovna ekonomija, smjer financije), te je nakon toga magistrirala s odličnim uspjehom na istom fakultetu.

Znanja i vještine koje je stekla na studiju ogledaju se kroz vladanje znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina, sposobnosti kreativne upotrebe informacija, te aktivno znanje tri strana jezika.

Na fakultetu je usvojila mnoga znanja koja su potrebna za obavljanje djelatnosti (konkretno iz područja knjigovodstva-računovodstva, poduzetništva, financija, vođenja poduzeća, bankarstva, poreza i poreznih propisa, statistike, i sl.). Međutim ona nisu samo teoretska, već i praktična, a ogledaju se u izradi raznih poslovnih planova, rada na računalu u raznim programima, rješavanju problema poslovanja raznih poduzeća i istraživanja istih, kao i tržišta na kojima posluju.

Iskustvo stečeno na prijašnjim poslovima ogleda se u knjigovodstveno-računovodstvenim, korespondencijskim i administrativnim poslovima, uspostavljanju odnosa s klijentima i prodajnim sposobnostima.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za poduzeća

 • Donošenje računovodstvene strategije
 • Vođenje knjige poslovnih udjela za male i srednje poduzetnike
 • Vođenje financijskog knjigovodstva
 • Vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
 • Obračun plaća i naknada djelatnicima
 • Sastavljanje i podnošenje svih potrebnih izvještaja i obrazaca
 • Prijava i odjava radnika (HZMO i HZZO)
 • Obračun troškova prijevoza s posla i na posao, putnih naloga, loko vožnje, terenskih dodataka, i drugih naknada troškova radnicima
 • Vođenje knjiga URA i IRA uz praćenje stanja kupaca i dobavljača
 • Vođenje knjige osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Obračun PDV-a
 • Zastupanje u svim državnim i financijskim institucijama (Porezna uprava, Fina, Regos,HZMO, HZZO…)
 • Izrada statističkih izvješća
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitaka, novčanog toka.
 • Savjetovanje poduzetnika (porezna i druga pitanja)
Knjigovodstvene usluge i savjetovanje

Računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja

 • Pomoć pri registraciji obrta i informiranje o potrebnim koracima
 • Vođenje knjige ulaznih računa
 • Vođenje knjige izlaznih računa
 • Vođenje knjige primitaka i izdataka
 • Fakturiranje
 • Vođenje materijalnog knjigovodstva
 • Vođenje knjige dugotrajne imovine
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaća i naknada djelatnicima
 • Sastavljanje i podnošenje svih potrebnih izvještaja i obrazaca
 • Obračun troškova prijevoza s posla i na posao, putnih naloga, loko vožnje i drugih naknada troškova radnicima
 • Prijava i odjava radnika (HZMO i HZZO)
 • Zastupanje u svim državnim i financijskim institucijama (Porezna uprava, Fina, Regos, HZZO, HZMO…)
 • Izrada prijava poreza na dohodak
 • Savjetovanje obrtnika (porezna i druga pitanja)

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova i priprema potrebne dokumentacije za:

 • HZZ u svrhu dobivanja poticaja za samozapošljavanje u iznosu 55.000,00kn
 • dodjeljivanje potpora iz EU fondova
 • ostale poticaje ministarstava RH

Do 2018. iznos osiguranih bespovratnih sredstava iznosi više miljuna kuna.

Usluge za strane investitore

Usluga podrške stranim investitorima koji žele poslovati u Hrvatskoj uključuje informiranje i konkretnu pomoć u poslovanju na jednom mjestu. Usluge podrške stranim investitorima uključuju:

 • otvaranje obrta ili poduzeća
 • otvaranje poslovnog žiro računa i ugovaranje usluge internet bankarstva
 • poslovnu korespondenciju s klijentima na engleskom, talijanskom, njemačkom i nizozemskom jeziku
 • usluga pronalaska i savjetovanja u izboru agencija za nekretnine pri kupnji ili prodaji istih

Kontakt

Ukoliko se odlučite za knjigodstvene usluge Astrid očekuje Vas personaliziran pristup u obavljanju računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga, usluga poslovnog savjetovanja i izrade poslovnih planova. Cilj je profesionalnim pristupom i znanjem klijentima pružiti tražene usluge, savjete i praktična rješenja potrebna za kontinuirani razvoj njihovog poslovanja.

 • Astrid Bezmalinović
 • Dolac 17, 21423 Nerežišća, Otok Brač
 • 098 161 0963
 • astrid.ato@hotmail.com